Geen vast stramien

Door onze gesprekken heb ik een goed begrip gekregen van wat burn-out is en kon ik mij overgeven, met vertrouwen, aan het proces van herstel; hoe langzaam ook . . . Ik kan beter luisteren naar mijn gevoel en ben gaan inzien dat ik zelf mijn grootste grensoverschrijder ben en niet alles onder controle kan hebben 🙂 Ook ben ik minder op zoek naar bevestiging van anderen en start bij ‘wat wil ik eigenlijk zelf’. Onze gesprekken heb ik als heel warm ervaren – met de afbouw van mijn medicatie en het leren hanteren van mijn angstaanvallen die minder frequent en minder heftig zijn geworden – en ook ondersteunend in positieve zin; geen vast stramien van behandelen, maar ruimte voor wat er zich in het moment voordoet. Janine B.